PRAVNA OBVESTILA NA SPLETNI STRANI LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE

Urednik

PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE

Poenostavljena delniška družba s kapitalom v znesku 22.987.907,05 EUR
Sedež na naslovu 45 Place Abel Gance, 92100 Boulogne, Francija
Št. poslovnega registra: Nanterre 319 137 576
Davčna številka EU: FR42319137576
E-poštni naslov: contact.avene@pierre-fabre.com; Telefon: +33 (0) 5 63 58 88 00

 

Direktor za publikacije

PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE

 
Razvijalec

SMILE
Poenostavljena delniška družba s kapitalom v znesku 814.314,88 EUR
20 Rue des Jardins 
92600 Asniers sur seine, Francija
Št. poslovnega registra Nanterre 378 615 363

 

Gostovanje

PLATFORM.SH
Poenostavljena delniška družba s kapitalom v vrednosti 510.747,00 EUR
131 Boulevard de Sébastopol
75002 Pariz, Francija
Št. poslovnega registra: Paris B 521 496 059
E-poštni naslov: customercare@platform.sh; Telefon: +33 (0) 1 40 09 30 00

 

Boniteta

Oblikovanje, izdelava: WIDE 
Koncept, uredniška vsebina, fotografije/videoposnetki: PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE

 

 

SPLOŠNI POGOJI SPLETNE STRANI LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE

 

ČLEN 1 – NAMEN SPLOŠNIH POGOJEV

Namen teh splošnih pogojev uporabe (v nadaljevanju: „Splošni pogoji“) je opredeliti pogoje uporabe in dostopa do spletnega mesta družbe LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE® (v nadaljevanju: „LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE“), blagovne znamke v lasti družbe PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE (v nadaljnjem besedilu „PFDC“), za katere se šteje, da so jih uporabniki (v nadaljevanju: „uporabniki“) sprejeli že z obiskom tega spletnega mesta. 

Če uporabniki ne želijo sprejeti teh pogojev, jih družba LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE prosi, da zapustijo spletno mesto.
 
Za te Splošne pogoje velja francoska zakonodaja in se lahko kadar koli in brez predhodnega obvestila spremenijo. Spletno mesto je dovoljeno uporabljati in pregledovati izključno v osebne, nekomercialne namene.
 
Na splošno je uporabniku prepovedana uporaba celotne spletne strani ali njenega dela za namene, ki so nezakoniti (avtorske pravice) ali prepovedani s temi Splošnimi pogoji.
 
Z obiskom spletnega mesta se uporabnik strinja, da bo upošteval Splošne pogoje, kot so določeni na datum obiska.
 
Splošni pogoji veljajo za vse uporabnike, ki obiščejo spletno mesto.

 

ČLEN 2 – OPIS SPLETNEGA MESTA

Spletno mesto je dostopno samo na spletu na naslednjem naslovu: 
https://www.eau-thermale-avene.fr in samo za uporabnike, ki prebivajo v celinski Franciji (vključno s Korziko).
 
Spletna stran je bila ustvarjena z namenom, da vam zagotovi informacije o družbi LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE (opisi izdelkov, nasveti, nagradne igre, novice itd.) in predstavi vse ponudbe družbe LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE. Spletno mesto zagotavlja zlasti nepogodbene informacije o družbi LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE z namenom opisa vseh njenih izdelkov, vendar brez želje po neposrednem nakupu izdelka ali storitve (razen če ni izrecno navedeno drugače) (v nadaljevanju: „storitve“).
 
Če ste mlajši od šestnajst (16) let, nam morate podati izjavo, da ste prejeli dovoljenje s strani svojih staršev ali zakonitih zastopnikov, preden družbi LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE posredujete svoje osebne podatke za dostop do spletnega mesta in prejemanje vseh sporočil, ki jih pošilja družba LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE.
 
Spletno mesto v celoti financira PFDC. Spletno mesto ne predstavlja pogodbene ponudbe in ne sprejema nobene oblike oglaševanja. 
 
Ker se spletno mesto posodablja ob upoštevanju vseh dejavnosti, se lahko zgodi, da nekatere nove informacije, storitve ali obvestila v času njihovega posredovanja niso več veljavne ali da so preprosto zastarele. Družba LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE kljub vsem prizadevanjem ne more zagotoviti, da so vse informacije in storitve, ki so na voljo na spletnem mestu, popolnoma posodobljene.
 
Družba LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE ne jamči za točnost in popolnost informacij in storitev na spletnem mestu. Družba LABORATORES DERMATOLOGIQUES AVENE bo izvedla potrebne popravke. Poleg tega so bile zagotovljene informacije in storitve morda posodobljene v času od trenutka, ko so si jih uporabniki ogledali, do trenutka, ko so se z njimi seznanili. Družba LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE nikakor ne jamči, da so te informacije in storitve točne, popolne in posodobljene.
 
Za uporabo spletnega mesta je izključno in v celoti odgovoren uporabnik. Družba LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE ni odgovorna za kakršne koli izide, ki so posledica uporabe spletnega mesta.
 
Če ni izrecno določeno drugače, za vsako novo funkcijo, ki izboljša ali poveča eno ali več obstoječih storitev ali za katero koli novo storitev, ki jo uvede družba LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE, veljajo Splošni pogoji.
Uporabniki se strinjajo, da jim je storitev na voljo „takšna, kot je“. Uporabniki se zavezujejo, da bodo spletno mesto uporabljali v skladu z nameni, opisanimi v Splošnih pogojih, da spletnega mesta ne bodo uporabljali na noben drug način, kot je predvideno, in da ne bodo poskušali preusmeriti uporabnikov na drugo storitev.

ČLEN 3 – POGOJI DOSTOPA DO SPLETNEGA MESTA

3.1 Za dostop do spletnega mesta mora imeti uporabnik strojno in programsko opremo, ki je potrebna za uporabo interneta. Za dostop do spletnega mesta na računalniku, tabličnem računalniku ali mobilnem telefonu (v nadaljevanju: „naprava“) mora imeti uporabnik ustrezen hitri dostop do interneta, širokopasovno ali podatkovno naročnino, ki omogoča dostop do interneta iz računalnika/tabličnega računalnika/kompatibilnega mobilnega telefona, kot so: pametni telefon (IOS, Android), povezava WAP, Wi-Fi in/ali 3G/4G.
 
Uporabnik se zaveda, da bodo pri uporabi spletnega mesta še naprej veljali pogoji pogodbe z njegovim internetnim/mobilnim operaterjem. Uporabnik sam prevzame vse stroške, ki jih lahko zahteva operater v zvezi z dostopom do storitev internetne povezave, Wi-Fi, WAP in/ali 3G/4G, za uporabo spletnega mesta.
Uporabnik se strinja, da pri uporabi spletnega mesta ne bo oviral pravilnega delovanja spletnega mesta, strežnikov, omrežij in/ali spreminjal, prilagajal, vdiral v spletno mesto in/ali spreminjal aplikacije ali spletnega mesta tretje osebe z namenom ustvarjanja zmede glede povezave s spletnim mestom.
 
Uporabnik se zaveda ovir in omejitev internetnih in telekomunikacijskih omrežij, zato se zavezuje, da bo:
• zaščititi svojo napravo pred vsemi oblikami virusov, poskusi vdora, nepooblaščenim dostopom in/ali uporabo s strani tretjih oseb; • zagotovil pogoje namestitve, delovanja in vzdrževanja svoje naprave, ki so potrebni za pravilno delovanje spletnega mesta.

 
3. 2 OBVEZNOSTI UPORABNIKOV

Z uporabo spletnega mesta se uporabniki strinjajo, da
• spletnega mesta in storitev ne bodo uporabljali za politično dejavnost, propagando ali spreobračanje; • spletnega mesta ne bodo uporabljali na kakršen koli drug način, razen za predvideni namen; • ne bodo izvajali nezakonite dejavnosti, zlasti kršili avtorskih pravic na fotografijah, slikah, besedilih, videoposnetkih itd; • ne bodo oglaševati ali spodbujati druge uporabnike k uporabi katere koli druge storitve, ne glede na to, ali gre za konkurenčno storitev ali ne; • ne bodo na kakršen koli način ogrožali delovanja spletnega mesta; • ne bodo kršili zakonov o intelektualni lastnini; • ne bodo kršili veljavnih zakonov in predpisov.
 
Uporabnikom je prepovedano:
• prenašati, pošiljati, pošiljati po e-pošti ali kakor koli drugače širiti kakršno koli vsebino, ki je nezakonita, škodljiva, grozeča, žaljiva, predstavlja nadlegovanje, je obrekljiva, vulgarna, nespodobna, ogroža zasebnost drugih, je sovražna, rasistična ali drugače neprimerna; • pregledovati, prikazovati, prenašati, posredovati kakršno koli vsebino, ki bi bila v nasprotju z veljavno zakonodajo države, v kateri je spletno mesto obiskano, in še posebej v zvezi z intelektualno lastnino; • poskušati zavajati druge uporabnike s prevzemanjem imena ali imena podjetja drugih oseb in zlasti s pretvarjanjem, da so zaposleni ali podružnica PFDC in družbe LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE, moderatorji, vodniki ali gostitelji; • prenašati, prikazovati, pošiljati po e-pošti ali na kakršen koli drug način razširjati kakršno koli vsebino, vključno z računalniškimi virusi ali katero koli drugo kodo, datoteko ali programom, ki je zasnovan za prekinitev, uničenje ali omejevanje delovanja katere koli računalniške programske opreme ali telekomunikacijskega orodja (ta seznam nikakor ni izčrpen); • prenašati, prikazovati, pošiljati po e-pošti ali kakor koli drugače razširjati kakršno koli vsebino, ki krši kateri koli patent, blagovno znamko, proizvodne skrivnosti, pravice intelektualne lastnine ali druge avtorske pravice (v nadaljnjem besedilu skupaj: „pravice“) tretjih oseb; • motiti normalen potek dialoga, pospeševati hitrost drsenja po zaslonu, tako da uporabniki ne morejo slediti in tipkati svojega dialoga ali izvajati dejanj s podobnim motečim učinkom, ki ovira zmožnost uporabnikov, da komunicirajo v realnem času; • posegati v ali motiti storitev, strežnike, omrežja, povezana s storitvijo, ali zavračati izpolnjevanje zahtevanih pogojev, postopkov, splošnih pravil ali regulativnih določb, ki veljajo za omrežja, povezana s storitvijo; • na kakršen koli način nadlegovati drugega ali več drugih uporabnikov; • zbiranje in hranjenje osebnih podatkov ter identifikacijskih podatkov, povezanih z drugimi uporabniki.
 
Družba LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE ali katera koli oseba ali subjekt, ki ga določi družba LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE, ima pravico izbrisati ali odstraniti vsako vsebino, ki krši določbe teh pogojev in/ali veljavnih predpisov in/ali vsake vsebine, ki je na kakršen koli drug način kazniva.
Uporabniki se tudi zavedajo, da morajo pri uporabi storitve in spletnega mesta ravnati preudarno in nositi vsa s tem povezana tveganja.

 
ČLEN 4 – INFORMACIJE NA SPLETNEM MESTU

4.1 Informacije o izdelkih in storitvah
Če ni drugače določeno, so izdelki in storitve, predstavljeni na spletnem mestu, splošna predstavitev ponudbe izdelkov družbe LABORATORES DERMATOLOGIQUES AVÈNE. Te informacije so podane le v informativne in nepogodbene namene.
 
4.2 Uporaba nasvetov, nudenih na spletnem mestu
Informacije so na voljo uporabnikom spletnega mesta. Takšna določba ne vpliva na prenos kakršne koli lastninske pravice, povezane z informacijami. Uporabnikom je podeljena le licenca za pregled in uporabo teh informacij, in sicer na neizključni osnovi in za zasebno uporabo. Zato je uporabnikom prepovedano kopirati ali razmnoževati vse ali del informacij na kakršenkoli način in na katerem koli obstoječem ali prihodnjem mediju ter prevajati informacije v kateri koli drug jezik in jih prilagajati.
 
Družba LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE ne more biti odgovorna za neposredne ali posredne posledice in/ali kakršno koli škodo, ki bi nastala zaradi okvare ali vdora v informacije. Poleg tega se obveznost družbe LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE nanaša na sredstva in ne na rezultate v zvezi z informacijami in nasveti, ki bodo posredovani uporabnikom.
Družba LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE ne daje nobenega izrecnega ali implicitnega jamstva in ne prevzema nobene odgovornosti za uporabo teh informacij ali nasvetov. Ti podatki so na voljo le v informativne namene.
Za vse dodatne informacije in/ali pomisleke lahko pišete na naslednji naslov:
Po e-pošti: contact.avene@pierre-fabre.com  Po pošti: LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE „Les Cauquillous“, 81506 LAVAUR, FRANCE CEDEX

 

ČLEN 5 – OBJAVA SPLETNIH MNENJ IN OCEN UPORABNIKOV

Spletno mesto uporabnikom omogoča, da se identificirajo in uporabijo spletno storitev ocenjevanja in pregledovanja za objavo ocen ali mnenj (v nadaljevanju: „ocene/mnenja“) v zvezi z izdelki družbe LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE. Zaposlenim v družbi LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE/PFDC ali eni od njenih hčerinskih družb je prepovedano podajati ocene/mnenja na spletnem mestu.

Vsak uporabnik je odgovoren za svojo oceno/mnenje. Družba LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE ne odgovarja za ocene/mnenja, ki jih je pustil uporabnik.

5.1 Pogoji za predložitev ocen/mnenj
Z objavo ocene ali recenzije na spletnem mestu uporabniki izjavljajo in jamčijo, da:
• so njihove ocene/mnenja v skladu s Splošnimi pogoji in veljavnimi zakonskimi in regulativnimi določbami; • so avtorji ocen/mnenj, da se ne izdajajo za drugo osebo in da ne uporabljajo lažnega e-poštnega naslova ali napačno navajajo izvora svojih ocen/mnenj; • so njihove ocene/mnenja njihovo izvirno delo in ne kršijo pravic intelektualne lastnine tretjih oseb; • so vse objavljene vsebine točne in natančne.

Uporabniki poleg tega izjavljajo in zagotavljajo, da ne bodo predložili nobene vsebine:
• na podlagi katere bi jih lahko identificirali (uporabniki ne uporabljajo svojega polnega imena, temveč le ime ali „psevdonim“); • z informacijami (vključno s cenami) o konkurenčnih podjetjih družbe LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE ali njihovih izdelkih (vključno z drugimi proizvajalci in/ali distributerji in/ali dobavitelji kozmetičnih izdelkov in izdelkov, povezanih z lepoto/zdravjem las); • ki ni povezana z ocenjevanjem izdelkov družbe LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE, predstavljenih na spletnem mestu; • za katero v kakršni koli obliki prejmejo nadomestilo od tretje osebe; • ki se lahko šteje za oglas ali promocijsko gradivo ali katero koli drugo obliko oglaševanja; • ki vsebuje referenčne informacije na druga spletna mesta, naslove URL, e-poštne naslove, kontaktne podatke ali telefonske številke; • ki vsebuje računalniški virus ali kateri koli drug potencialno moteč ali škodljiv računalniški program ali datoteko ali navodila za ustvarjanje takega virusa, programa ali datoteke.
• ki je obrekljiva, grozilna, žaljiva, zlonamerna, spodbuja nasilje ali sovraštvo, je vulgarna, nespodobna, posega v zasebnost ali pravice do slik ali je na kakršen koli način neprimerna; • ki bi vključevala pridobivanje ali zagotavljanje diagnoz ali nasvetov v zvezi z zdravstvenimi, psihološkimi, pravnimi, finančnimi ipd. težavami.

5.2 Nadzor, objava in spreminjanje ocen in mnenj
• Značilnosti nadzora
• pred vsako objavo družbe AVENE DERMATOLOGICAL LABORATORES.
• v roku dveh (2) mesecev od datuma, ko ga je uporabnik predložil.
• Zavrnitev objave

Družba LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE si pridržuje pravico, da zavrne objavo katere koli ocene/mnenja, za katerega po lastni presoji meni, da krši pogoje iz člena I.

Poleg tega si družba LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE pridržuje pravico, da ne objavi:
• podvojene vsebine; • mnenja, napisana v jeziku, ki ni jezik spletnega mesta; • kakšne koli vsebine, ki je nerazumljiva (zlasti vsebine z naključnimi znaki in besednimi verigami).

• Objavljene ocene/mnenja

Ocene/mnenja, objavljena po opravljenem pregledu, bodo na spletnem mestu vidne tri (3) leta. Ob koncu tega obdobja bo družba LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE ocene/mnenja hranila še tri (3) leta.
Ocene/mnenja, ki jih je predložil uporabnik, ne bodo spremenjene.

5.3 Intelektualna lastnina
Za vse ocene/mnenja, ki jih uporabniki oddajo na spletnem mestu, uporabniki podeljujejo PFDC in njegovim podružnicam ter družbi LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE brezplačno, nepreklicno, neizključno svetovno licenco in za obdobje treh (3) let od objave ocene/mnenja za razmnoževanje, predstavljanje, uporabo, kopiranje, spreminjanje, prilagajanje, prevajanje, ustvarjanje izvedenih del, vključevanje v druga dela, razširjanje teh ocen/mnenj (v celoti ali delno) in drugo uporabo in/ali vstavljanje te vsebine v kateri koli drug medij, medije ali tehnologijo.
Uporabniki potrjujejo, da lahko PFDC ter njene podružnice in družba LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE prevedejo in objavijo njihove ocene/mnenja na svojih sedanjih in prihodnjih straneh družbenih medijev (pri čemer seznam ni izčrpen: Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, Snapchat itd.) in vseh tujih različicah svojega spletnega mesta, vključno s spletnimi mesti partnerjev/distributerjev.
Uporabniki so obveščeni, da lahko takšna objava vključuje njihovo ime (ali psevdonim, kot je priporočeno zgoraj), ki je bilo uporabljeno za objavo njihovih ocen/mnenj. Uporabniki se strinjajo, da se njihove ocene/mnenja lahko uporabljajo v povezavi z blagovno znamko LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE in povezanimi logotipi blagovne znamke LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE ter pod pogoji, določenimi v tem odstavku.

5.4 Kontakt
Za vsa vprašanja ali pripombe v zvezi z izdelki družbe LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE ali njihovo uporabo se lahko uporabniki stopijo v stik z družbo LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE prek naslednjega naslova: contact.avene@pierre-fabre.com

Družba LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVENE si pridržuje pravico, da vaše mnenje sporoči svoji službi za pomoč strankam, če meni, da je to primerno.

 

ČLEN 6 – JAMSTVA IN ODGOVORNOSTI

 6.1 ODGOVORNOST
 Za uporabo spletnega mesta so izključno in v celoti odgovorni uporabniki. Uporabniki se zavezujejo, da bodo spletno mesto uporabljali v skladu z njenim predvidenim namenom.
Družba LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE uporabnikom zagotavlja mirno uporabo spletnega mesta in še posebej jamči, da spletno mesto ne krši nobenih pravic intelektualne lastnine tretjih oseb in da je izvirno. Družba LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE zagotavlja, da je spletno mesto v skladu z veljavnimi francoskimi zakonskimi določbami in veljavnimi industrijskimi standardi za spletna mesta.
 
Uporabniki se zavezujejo, da ne bodo prostovoljno ali celo neprostovoljno vnašali virusov, hroščev ali kakršnih koli datotek, ki motijo delovanje spletnega mesta, in v takem primeru prevzamejo izključno odgovornost zanje.
Družba LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE lahko proti nepoštenim uporabnikom sproži pravne postopke.
Uporabnik izjavlja in zagotavlja, da se v celoti zaveda značilnosti in omejitev interneta, zlasti tega, da je prenos podatkov in informacij na internetu le relativno tehnično zanesljiv, saj te krožijo po heterogenih omrežjih z različnimi značilnostmi in tehničnimi zmogljivostmi, ki v določenih obdobjih dostop onemogočajo ali onemogočajo.
 
Družba LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi nastala zaradi povezave s spletnim mestom ali uporabe spletnega mesta s strani uporabnika.
Družba LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE ne odgovarja za napake, opustitve, viruse ali rezultate, ki bi lahko nastali zaradi napačne uporabe storitev, informacij in spletnega mesta. Družbo LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE zavezuje le preprosta obveznost sredstev.
 
Družba LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE, vodje ali zaposleni v družbi LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE/PFDC niso odgovorni za:
- Kakršno koli škodo, ki nastane zaradi povezave, dostopa do ali uporabe spletnega mesta; - Škodo, ki je nastala neposredno ali posredno zaradi obiska spletnega mesta ali uporabe storitev, ki so na njem na voljo; - Neposredno ali posredno škodo, ki je posledica uporabe spletnega mesta, zlasti kakršna koli operativna, finančna ali komercialna izguba ali izguba spletnega mesta ali podatkov v katerem koli informacijskem sistemu, tudi če se družba LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE zaveda možnosti takšne škode.
 
Družba LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE v nobenem primeru ne odgovarja za izgubo informacij/storitev ali škodo, povezano s to storitvijo. Vse informacije ali storitve, ki jih zagotavlja spletno mesto, se ne morejo razlagati kot kakršno koli jamstvo.
V skladu z veljavnimi zakonskimi ali regulativnimi določbami družba LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE ne odgovarja za nobeno škodo, zlasti, vendar ne omejeno na izgubo dobička, strank, podatkov, nematerialne lastnine, ki bi lahko nastala zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe spletnega mesta in na splošno vseh dogodkov, povezanih s spletnim mestom in/ali katerim koli spletnim mestom tretje osebe.
 
6.2 POSODOBITVE ALI NEDELOVANJE SPLETNEGA MESTA
Družba LABORATORES DERMATOLOGIQUES AVENE si prizadeva ohraniti dostop do spletnega mesta sedem dni na teden in 24 ur na dan, vendar k temu nikakor ni zavezana. Družba LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE lahko zato prekine dostop, zlasti zaradi vzdrževanja in nadgradnje. Družba LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE nikakor ne odgovarja za te prekinitve in posledice, ki bi lahko nastale za uporabnika ali tretjo osebo.
Družba LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE si pridržuje pravico do spremembe ali izbrisa spletnega mesta brez predhodnega obvestila in brez kakršne koli odgovornosti. Izbris ali sprememba spletnega mesta za uporabnike nikakor ne more upravičiti določenega nadomestila ali dodelitve odškodnine in obresti.
 
6.3 JAMSTVA
Uporabniki potrjujejo in izrecno sprejemajo, da:
• uporabljajo spletno mesto in storitev na lastno odgovornost. Storitev se zagotavlja na podlagi storitve „takšne kot je“ in je dostopna glede na njeno razpoložljivost, družba LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE pa ne zagotavlja nobene izrecnega ali implicitnega jamstva glede kakovosti in združljivosti storitve za določeno uporabo ter glede tega, da uporabniki ne kršijo pravil za uporabo storitve (ta seznam ni izčrpen).
 
• Družba LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE ne jamči, da bodo spletno mesto in/ali storitve izpolnile njihova pričakovanja; da bodo neprekinjeni, primerni, varni ali brez napak; da bodo rezultati, ki jih je mogoče pridobiti z uporabo storitev, točni in zanesljivi; da bo kakovost vseh storitev, informacij ali katerega koli drugega gradiva, ki ga pridobijo v storitvi, izpolnila njihova pričakovanja; da bodo napake v uporabljeni programski opremi, če obstajajo, odpravljene.
 
• Vsako gradivo, preneseno ali pridobljeno na kakršen koli drug način med uporabo storitve, je na lastno odgovornost. Uporabniki so sami odgovorni za kakršno koli škodo na svojem računalniku ali izgubo podatkov, ki je posledica prenosa tega gradiva.

 
ČLEN 7 – INTELEKTUALNA LASTNINA

Če ni drugače določeno, so vsi elementi, ki se pojavljajo na spletnem mestu (zlasti besedilo, podatki, zbirke podatkov, grafike, logotipi, blagovne znamke, imena, animacije, slike, videoposnetki, zvoki, programska oprema in vsi drugi elementi) (v nadaljevanju: „elementi“), izključna last PFDC in družbe LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE in/ali tretjih oseb, ki so podelile licenco, in spadajo pod francosko in mednarodno zakonodajo o avtorskih pravicah ter širše pod intelektualno lastnino.
 
Ti elementi so zaščiteni z avtorskimi pravicami, blagovnimi znamkami, patenti, pravicami do zbirk podatkov, poslovnimi skrivnostmi in/ali vsemi drugimi pravicami intelektualne lastnine.
Vse pravice do razmnoževanja, predstavljanja in javnega obveščanja, vključno z vizualnimi, fotografskimi, ikonografskimi ali drugimi predstavitvami, so pridržane. Brez izrecnega dovoljenja direktorja za publikacije je razmnoževanje celotnega spletnega mesta ali njegovega dela na katerem koli elektronskem mediju strogo prepovedano.
 
Blagovne znamke in logotipi, ki se uporabljajo na spletnem mestu, so registrirani, njihovo razmnoževanje pa bi pomenilo kršitev. Vse pravice uporabe so pridržane. V skladu s členom L.122-4 zakonika o intelektualni lastnini je vsako prikazovanje ali razmnoževanje, ki ni izrecno dovoljeno, v celoti ali delno in na kakršen koli način, je nezakonito in se šteje kot kršitev v skladu z določbami členov L. 335-2 in naslednjim kodeksom o intelektualni lastnini.
 
Uporabnik ne sme prodajati, kopirati, dajati v najem, tržiti, prenašati, dodeljevati ali kako drugače podeljevati, spreminjati, prilagajati spletnega mesta, ga v celoti ali delno združiti z drugo programsko opremo, prevajati, dekompilirati, razstavljati ali ustvarjati kakršne koli programske opreme ali funkcij, ki izhajajo iz spletnega mesta, brez izrecnega pisnega dovoljenja direktorja za publikacije. 
 
Družba LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE uporabniku podeljuje brezplačno, neizključno, neprenosljivo, osebno licenco, omejeno na njegovo zasebno uporabo, za dostop, uporabo in ogled spletnega mesta in njegovih elementov. Ta pravica se podeli izključno za osebno, zasebno in nekomercialno uporabo, pri čemer je treba ohraniti vsa obvestila v zvezi z razmnoževanjem in pravicami intelektualne lastnine. Kot takemu je uporabniku prepovedano kopirati in/ali razmnoževati vse ali dele elementov na kakršen koli način in na kateri koli obstoječi ali prihodnji medij za prevajanje elementov v kateri koli drug jezik in njihovo prilagajanje.
 
Vsaka drugačna uporaba elementov je strogo prepovedana in pomeni kršitev določb zakonika o intelektualni lastnini.

 
ČLEN 8 – OSEBNI PODATKI

Družba LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE vabi uporabnike, da si za več informacij o PRAVILNIKU O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV na spletnem mestu ogledajo naslednja obvestila: https://www.eau-thermale-avene.fr/politique-de-confidentialite

 
ČLEN 9 – HIPERPOVEZAVE

Uporabnik je obveščen, da lahko družba LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE zagotavlja povezave do spletnih mest in/ali aplikacij, ki pripadajo ali ne pripadajo skupini Pierre Fabre. Ta spletna mesta in/ali aplikacije so neodvisne od spletnega mesta.
Družba LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE ne ureja ali nadzoruje virov in vsebine teh spletnih mest ali njihovih povezav z drugimi spletnimi mesti in/ali aplikacijami.
Povezave do teh spletnih mest in/ali aplikacij nikakor ne pomenijo odobritve, potrditve ali privolitve družbe LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE v vsebino teh spletnih mest in/ali aplikacij, še bolj pa v njihovo morebitno uporabo.
Zato družba LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE ne odgovarja za vsebino, izdelke, storitve, oglaševanje, piškotke ali druge elemente teh spletnih mest, pa tudi ne za kakršno koli dokazano ali domnevno škodo ali izgubo, ki sledi ali je povezana z uporabo teh informacij, storitev ali podatkov, ki so na voljo na teh spletnih mestih in/ali aplikacijah.
 
Hiperpovezave je mogoče ustvariti le s predhodnim pisnim dovoljenjem družbe LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE. Vse zahtevke za odobritev je treba poslati na naslednji naslov: contact.avene@pierre-fabre.com

 
ČLEN 10 – PRAVILNIK O PIŠKOTKIH

 Družba LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE vabi uporabnike, da si za več informacij o uporabi piškotkov na spletnem mestu ogledajo preglednico piškotkov, ki je dostopna na: https://www.eau-thermale-avene.fr/politique-de-confidentialite

 

ČLEN 11 – NEODPOVED IN DELNA NIČNOST

Če je ena od določb Splošnih pogojev nična zaradi spremembe zakonodaje, predpisov ali odločitve sodišča, to nikakor ne vpliva na veljavnost in skladnost z drugimi določbami Splošnih pogojev.
Če se ena od strank ne sklicuje na katero koli določbo teh Splošnih pogojev, ne more pozneje zahtevati sklicevanja na isto določbo.

 

ČLEN 12 – RAZLIČNE DOLOČBE

Če bi določba Splošnih pogojev izgubila svojo veljavnost ali če bi vsebovala vrzel, bi bila zadevna določba nadomeščena z določbo, ki bi ji bila z vidika pravne razlage najbližja.
Uporabniki izjavljajo in potrjujejo, da so prebrali pogoje in pojasnila, uporaba spletnega mesta pa pomeni, da uporabniki v celoti in brezpogojno sprejemajo vse pogoje in pojasnila.
Za kakršna koli vprašanja v zvezi s Splošnimi pogoji ali kakršna koli vprašanja ali pripombe v zvezi s spletnim mestom ali uporabniškim računom lahko uporabniki pišejo na naslednji naslov: contact.avene@pierre-fabre.com

 

13. ČLEN – SPREMEMBE SPLOŠNIH POGOJEV

Družba LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE lahko pogoje poslovanja kadar koli spremeni. Uporabniki bodo o teh spremembah obveščeni. Vsaka uporaba spletnega mesta po obvestilu o spremembi pomeni soglasje s Splošnimi pogoji. Veljavni pogoji in določila so tisti, ki veljajo na spletnem mestu na dan, ko ga uporabnik uporablja. Če se uporabnik ne strinja s spremembami pogojev, se strinja, da ne bo dostopal do spletnega mesta. 
V primeru prevoda Splošnih pogojev velja in se uporablja samo francoska različica.

ČLEN 14 – VELJAVNA ZAKONODAJA IN PRISTOJNA SODIŠČA

Ti Splošni pogoji so predmet francoske zakonodaje.
Za vse spore, ki se pojavijo v zvezi s Splošnimi pogoji, bo pred kakršnim koli pravnim ali samovoljnim ukrepanjem uporabljena mediacija. Če mediacija ne bo uspešna, se spor predloži pristojnemu francoskemu sodišču.

Back to top